Som socialrådgiver kan du visitere unge til Fyrtårnet efter § 107 og Bofællesskabet efter §108 i Lov om social service

Opholdsstedet Fyrtårnet og Bofællesskabet Lægårdvej er socialpædagogiske opholdssteder jf. reglerne i Lov om social service. Socialtilsyn Midt fører det driftsorienterede tilsyn.

Målgruppe

Målgruppen for Opholdsstedet Fyrtårnet og Bofællesskabet Lægårdvej er voksne fra 18 år, som har brug for døgnanbringelse i et forudsigeligt miljø. I hverdagen arbejder vi med beboerne ud fra et ønske om at styrke deres personlige og sociale kompetencer, så de opnår højere livskvalitet.

Gennem dialog og gentagelse af opmuntring, nærvær, oprigtighed, krav og pligter tager vi udgangspunkt i den positive kerne, der er i ethvert menneske.

Struktur på hverdagen

Vi giver beboerne en rolig og struktureret hverdag med fokus på at gøre dem i stand til at stå på egne ben. Vi hjælper med:

  • Struktur på hverdagen
  • Skole, uddannelse og arbejde
  • Økonomiplanlægning, kost og motion, hygiejne og rengøring
  • Kontakt til familien og venner, hvis de ønsker det

Ejerskab og samarbejde

Opholdsstedet Fyrtårnet og Bofællesskabet Lægårdvej er ejet af Fonden Fyrtårnet, som drives af en selvstændig bestyrelse. Vi er både fuldtidsansatte medarbejdere samt fasttilknyttede vikarer.

Vi arbejder tæt sammen med beboernes sagsbehandlere. Beboerne benytter egen læge, men huset har samarbejdsaftale med en lokal fysioterapeut. Vi samarbejder også tæt sammen med psykiatrien i Region Midtjylland samt andre relevante fagpersoner.

Yderligere oplysninger om vores tilbud: Tilbudsportalen